„Já jsem ty a ty jsi já <3" - Tradiční prázdninový pobyt pro děti a rodiče na Rusavě