PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

Milí přátelé, milí naši hosté,

kulturní centrum bylo na základě opatření vlády ČR uzavřené téměř 12 měsíců. Na obecně prospěšnou společnost se podle rozhodnutí ministerstev o podaných žádostech nevztahují státní kompenzace, které jsou určeny pouze pro podnikání podle zákona č. 455/1991 Sb.

Velmi proto děkujeme všem, kteří obecně prospěšnou společnost podpořili finančním příspěvkem na pokrytí nákladů. Děkujeme za vaši pomoc.

Jsme otevřeni a těšíme se na Vás !