Dobrovolnictví pro centrum

POBYT ZA PRÁCI

Milí návštěvníci, kulturní a vzdělávací centrum vyžaduje mnohostrannou péči a údržbu, při které je „každá ruka dobrá“. Proto se obracíme na potenciální dobrovolníky, kteří by v centru a jeho okolí rádi strávili čas a zároveň by se zapojili do činností spojených s provozem centra. Nocleh a stravu pro dobrovolníky rádi zajistíme. Dobrovolnictví je možné při jakémkoliv pobytu (pokud to kapacita dovolí). Těšíme se na Vás !