Veřejná sbírka

Veřejná sbírka

 

MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI TÉTO STRÁNKY,

 

Centrum pod Pardusem si dovoluje oslovit veřejnost s žádostí a prosbou o podporu při financování nutných oprav a rekonstrukce budovy, které svým rozsahem převyšují finanční možnosti dané provozem kulturního centra. Rádi bychom vám krátce představili jednotlivé etapy rekonstrukce.

 

  1. ETAPA

V této 1. etapě se jedná o dvě větší investice:

– Rekonstrukce kotelny a změna topného systému (výkon 140 kW)

– Změna řešení a dokončení stavby čistírny odpadních vod (ČOV pro 45 EO)

 

Realizace obou investic je prioritou s dokončením v roce 2024, abychom vyhověli požadavkům nové legislativy.

 

  1. ETAPA

V 2. následující etapě se jedná o rekonstrukci a přístavbu budovy, která je již 50 let v nepřetržitém provozu a její rekonstrukce je v současnosti nezbytná. Jednak, aby se adekvátně zlepšily podmínky pro návštěvníky a hosty centra a zlepšilo se i samotné využití prostor, a jednak, aby se zásadně zlepšily tepelně technické vlastnosti původní budovy ze 70. let. Při rekonstrukci je mj. počítáno s vybudováním víceúčelového sálu v podkroví, který doposud citelně chyběl.

 

Doposud byla zpracována architektonická studie a 1. stupeň projektové dokumentace. Díky týmu architektů Studia Raketoplán se v roce 2023 podařilo navrhnout dispozice domu a jeho celkový vzhled tak, aby maximálně vyhovoval svému účelu, tzn. provozu nekomerčního kulturního centra s vlastními vzdělávacími aktivitami a zázemím pro semináře, školy i školky a širokou veřejnost, a zároveň aby byl souladnou součástí místa a okolní horské krajiny. Návrh domu obsahuje nově prvky dřevostavby pro zvýšení standardu části pokojů a v podkroví domu je navržen víceúčelový sál, určený pro veškeré aktivity probíhající v kulturním centru.

 

Pro celkovou realizaci obou etap je potřeba shromáždit dostatečné finanční prostředky.

 

Dovolujeme si proto oslovit Vás, abyste nám společnými silami pomohli zvelebit projekt, který se vytváří již 19. rokem a který se zároveň neustále vyvíjí. Mnozí jste k nám již mnohokrát zavítali či jezdíte opakovaně a podobu centra tím tvořili společně s námi. Za léta péče o toto krásné místo jsme se naučili především nelpět na představách. Spíše umět věci přijímat, tak jak přicházejí. Proto tedy s pokorou otevíráme tuto veřejnou sbírku na opravu domu, abychom i nadále mohli co nejlépe pečovat o všechny naše příchozí hosty a návštěvníky a mohli příznivě zvýšit i kvalitu jejich pobytů.

 

Děkujeme Vám za laskavou podporu a za účast na spoluvytváření kulturního centra na Rusavě !

 

S poděkováním a úctou

 

Tým Centra pod Pardusem, Rusava

Autoři návrhu: architekti Studia Raketoplán – Radek Vaňáč, Pavel Nalezený, Kristýna Sojka Rejsková, Jan Šefčík.

 

Osvědčení

Krajského úřadu ve Zlíně č. j. KUZL 51861/2023 z 7.6.2023 o konání veřejné sbírky: OSVEDCENI O KONANI VEREJNE SBIRKY 7-6-2023

Forma konání sbírky a číslo účtu

Shromažďování příspěvků na zvláštní bankovní účet vedený u Fio banky, č. účtu:  2202540522/2010

 

Účel veřejné sbírky

Shromažďování příspěvků na podporu hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti Oneness o.p.s. podle obecně prospěšných služeb zapsaných ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně: Obecně prospěšnou činností Oneness o.p.s. je vybudování a provoz kulturního centra na adrese Rusava 296, 768 45, jako specifického kulturně terapeutického prostoru v původní horské krajině a poskytování kulturních služeb formou pobytů v tomto centru široké veřejnosti, včetně stravování, za předem stanovených a pro všechny stejných podmínek.

 

Děkujeme za Vaši podporu !