Veřejná sbírka

Veřejná sbírka

 

MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI TÉTO STRÁNKY,

 

je to nyní 19. léto, kdy centrum na Rusavě vzniklo. Za tu dobu, co o něj pečujeme, zrajeme spolu s ním.  Při pobytech s lidmi, rodinami a dětmi vykrystalizovalo to, co je pro centrum nosné. Je to moment, kdy člověk obrátí svou pozornost namísto všude kolem dovnitř k sobě, ke klidu, k porozumění a poznání podstaty sebe i přírody. V tomto tvůrčím zrání vidíme, kudy centrum kráčí a jak je v současné komplikované době důležité, aby jeho poslání bylo jednoduše fungující.

 

Po letech kreslení a příprav jsme spolu s architekty položili zcela reálnou vizi rekonstrukce a toho, jak by mohl dům dále do budoucna sloužit dospělým i dětem. S domem se totiž neodmyslitelně pojí pouto s okolní přírodou a také s programy, které zde probíhají a nadále budou probíhat. Centrum se mimo jiné chystá dále rozvíjet práci s dětmi skrze tvůrčí dílny, poznávací pobyty a další aktivity, které jsou zaměřené na environmentální a ekologické vnímání a rozvoj dětí. Programy s dětmi a jejich současnou formu můžete např. shlédnout na odkaze našeho webu ŠKOL(K)Y. 

 

Programům pro dospělé se centrum věnuje dlouhodobě formou pravidelných seminářů. Zároveň je od samého začátku také zázemím pro všechny další lektory, kteří se rozhodnou atmosféru a energii prostoru využít. Aktuální program nebo fotografie z pobytů si můžete prohlédnout na webu centra, například zde: TERMÍNY POBYTŮ nebo tady.

 

Rok 2023 byl rokem mnoha změn. Nejen v pracovních rovinách, ale i v těch osobních životních. Přípravu rekonstrukce s architekty a její další koordinaci vede a zajišťuje syn Tomáš, který je od svých 12 let hluboce spjatý s místem, domem, i krajinou Rusavy. Příprava kotelny a rekonstrukce však nabrala na podzim zpoždění z důvodu Tomášova onemocnění, o kterém informuje zde v našem BLOGU.

 

Je krásné a symbolické, že tuto sbírku můžeme konečně vyhlásit nyní, v tomto květnovém jaru l.p.2024 …

 

Proto namísto celkové rekonstrukce začneme nejprve výměnou starého kotle (abychom vyhověli požadavkům nové legislativy) za kotel nový, na dřevěné pelety, který má regulovatelný výkon, a který tak bude po dokončení rekonstrukce velice vhodně sloužit jako doplňkový zdroj tepla a zároveň jako záložní vytápění.

 

 

                                                                                                                             A tak tedy …

 

Centrum pod Pardusem si dovoluje oslovit veřejnost s žádostí o podporu při financování nutných oprav a rekonstrukce budovy, které svým rozsahem převyšují finanční možnosti dané provozem kulturního centra. Rádi bychom vám zde krátce představili jednotlivé etapy rekonstrukce.

 

  1. ETAPA

V této 1. etapě se jedná o dvě větší investice:

– Rekonstrukce kotelny a změna topného systému (výkon 140 kW) – rozpočet ve výši 1.190.000,- Kč

– Změna řešení a dokončení stavby čistírny odpadních vod (ČOV pro 45 EO)

 

Realizace obou investic je prioritou s dokončením v roce 2024, abychom vyhověli požadavkům nové legislativy.

 

  1. ETAPA

V 2. následující etapě se jedná o rekonstrukci a přístavbu budovy, která je již 50 let v nepřetržitém provozu a její rekonstrukce je v současnosti nezbytná. Jednak, aby se adekvátně zlepšily podmínky pro návštěvníky a hosty centra a zlepšilo se i samotné využití prostor, a jednak, aby se zásadně zlepšily tepelně technické vlastnosti původní budovy ze 70. let. Při rekonstrukci je mj. počítáno s vybudováním víceúčelového sálu v podkroví, který zatím citelně chyběl.

 

Doposud byla zpracována architektonická studie a 1. stupeň projektové dokumentace. Díky týmu architektů Studia Raketoplán se v roce 2023 podařilo navrhnout dispozice domu a jeho celkový vzhled tak, aby maximálně vyhovoval svému účelu, tzn. provozu nekomerčního kulturního centra s vlastními vzdělávacími aktivitami a zázemím pro semináře, školy, školky i širokou veřejnost, a zároveň aby byl souladnou součástí místa a okolní horské krajiny. Návrh domu obsahuje nově prvky dřevostavby pro zvýšení standardu části pokojů a v podkroví domu je navržen víceúčelový sál, určený pro veškeré aktivity probíhající v kulturním centru.

 

Pro realizaci obou etap je potřeba shromáždit dostatečné finanční prostředky.

 

Dovolujeme si Vás proto oslovit, abyste nám společnými silami pomohli zvelebit projekt, který se vytváří už 19. rokem a který se zároveň neustále vyvíjí. Mnozí jste k nám již mnohokrát zavítali či jezdíte opakovaně a podobu centra tím tvořili společně s námi. Za léta péče o toto krásné místo jsme se také naučili především nelpět na představách. Spíše umět věci přijímat tak, jak přicházejí. Proto tedy s pokorou otevíráme tuto veřejnou sbírku na opravu domu, abychom i nadále mohli co nejlépe pečovat o všechny naše příchozí hosty a návštěvníky a mohli i příznivě zvýšit kvalitu jejich pobytů.

 

Děkujeme za Vaši laskavou podporu a za účast na spoluvytváření kulturního centra na Rusavě !

 

S poděkováním a úctou

 

Eva, Daniel, Veronika, Tomáš a Krista

 

Tým Centra pod Pardusem, Rusava

Děkujeme za Vaši podporu !

Autoři návrhu: architekti Studia Raketoplán – Radek Vaňáč, Pavel Nalezený, Kristýna Sojka Rejsková, Jan Šefčík.

 

Osvědčení

Krajského úřadu ve Zlíně č. j. KUZL 51861/2023 z 7.6.2023 o konání veřejné sbírky: OSVEDCENI O KONANI VEREJNE SBIRKY 7-6-2023

Forma konání sbírky a číslo účtu

Shromažďování příspěvků na zvláštní bankovní účet vedený u Fio banky, č. účtu:  2202540522/2010

 

mezinárodní platby:

 

IBAN : CZ14 2010 0000 0022 0254 0522

 

SWIFT/BIC : FIOBCZPPXXX

 

Rádi Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru, prosím kontaktujte nás.

Účel veřejné sbírky

Shromažďování příspěvků na podporu hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti Oneness o.p.s. podle obecně prospěšných služeb zapsaných ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně: Obecně prospěšnou činností Oneness o.p.s. je vybudování a provoz kulturního centra na adrese Rusava 296, 768 45, jako specifického kulturně terapeutického prostoru v původní horské krajině a poskytování kulturních služeb formou pobytů v tomto centru široké veřejnosti, včetně stravování, za předem stanovených a pro všechny stejných podmínek.