Veřejná sbírka

Veřejná sbírka pro NOVOU KOTELNU

 

 

4.7.2024 : Děkujeme všem dárcům za příspěvky, které posíláte na veřejnou sbírku na novou kotelnu a děkujeme za Vaše krásné, srdečné zprávy !

MILÍ NÁVŠTĚVNÍCI TÉTO STRÁNKY,

 

je to nyní 19. léto, kdy centrum na Rusavě vzniklo. Za tu dobu, co o něj pečujeme, zrajeme spolu s ním.  Při pobytech s lidmi, rodinami a dětmi vykrystalizovalo to, co je pro centrum nosné. Je to moment, kdy člověk obrátí svou pozornost namísto všude kolem dovnitř k sobě, ke klidu, k porozumění a poznání podstaty sebe a přírody. V tomto tvůrčím zrání vidíme, kudy centrum kráčí a jak je v současné komplikované době důležité, aby jeho poslání bylo jednoduše fungující.

 

Po letech kreslení a příprav jsme spolu s architekty položili zcela reálnou vizi rekonstrukce a toho, jak by měl dům dále do budoucna sloužit dospělým i dětem. S domem se totiž neodmyslitelně pojí pouto s okolní přírodou a také s programy, které zde probíhají a nadále budou probíhat. Mimo jiné se chystáme dále rozvíjet práci s dětmi skrze tvůrčí dílny, poznávací pobyty a další aktivity, které jsou zaměřené na environmentální a ekologické vnímání a rozvoj dětí. Programy s dětmi a jejich současnou formu můžete např. shlédnout na odkaze našeho webu ŠKOL(K)Y. 

 

Centrum se specializuje na prožitkové pobyty věnované tzv. hlubinné ekologii a etice života – vnitřnímu vztahu mezi člověkem a přírodou (environmentálním prostředím), které účastníkům umožňují na hluboké niterní úrovni prožít základní neoddělitelnost člověka a přírody a naplnit svůj život.

 

Programům pro dospělé se věnujeme dlouhodobě formou pravidelných seminářů. Zároveň je centrum od samého začátku zázemím také pro všechny další lektory, kteří se rozhodnou atmosféru a energii prostoru využít. Aktuální program nebo fotografie z pobytů si můžete prohlédnout na webu centra, například zde: TERMÍNY POBYTŮ nebo tady.

 

Rok 2023 byl rokem mnoha změn. Nejen v pracovních rovinách, ale i v těch osobních životních. Přípravu rekonstrukce s architekty a její další koordinaci vede a zajišťuje syn Tomáš, který je od svých 12 let hluboce spjatý s místem, domem, i krajinou Rusavy. Příprava kotelny a rekonstrukce však nabrala na podzim zpoždění z důvodu Tomášova onemocnění, o kterém informuje zde v našem BLOGU.

 

Je krásné a symbolické, že tuto sbírku můžeme konečně vyhlásit nyní, v tomto květnovém jaru l.p.2024 …

 

Proto namísto celkové rekonstrukce začneme nejprve výměnou starého kotle (abychom vyhověli požadavkům nové legislativy) za kotel nový, na dřevěné pelety, který má regulovatelný výkon, a který tak bude po dokončení rekonstrukce velice vhodně sloužit jako doplňkový zdroj tepla a zároveň jako záložní vytápění.

 

 

                                                                                                                             A tak tedy …

 

Centrum pod Pardusem si dovoluje oslovit veřejnost s žádostí o podporu při financování nutných oprav a rekonstrukce budovy, které svým rozsahem převyšují finanční možnosti dané provozem kulturního centra. Rádi bychom vám zde krátce představili jednotlivé etapy rekonstrukce.

 

  1. ETAPA

V této 1. etapě se jedná o dvě větší investice:

– Rekonstrukce kotelny a změna topného systému (výkon 140 kW) – rozpočet ve výši 1.190.000,- Kč

– Změna řešení a dokončení stavby čistírny odpadních vod (ČOV pro 45 EO)

 

Realizace obou investic je prioritou s dokončením v roce 2024, abychom vyhověli požadavkům nové legislativy.

 

  1. ETAPA

V 2. následující etapě se jedná o rekonstrukci a přístavbu budovy, která je již 50 let v nepřetržitém provozu a její rekonstrukce je v současnosti nezbytná. Jednak, aby se adekvátně zlepšily podmínky pro návštěvníky a hosty centra a zlepšilo se i samotné využití prostor, a jednak, aby se zásadně zlepšily tepelně technické vlastnosti původní budovy ze 70. let. Při rekonstrukci je mj. počítáno s vybudováním víceúčelového sálu v podkroví, který zatím citelně chyběl.

 

Doposud byla zpracována architektonická studie a 1. stupeň projektové dokumentace. Díky týmu architektů Studia Raketoplán se v roce 2023 podařilo navrhnout dispozice domu a jeho celkový vzhled tak, aby maximálně vyhovoval svému účelu, tzn. provozu nekomerčního kulturního centra s vlastními vzdělávacími aktivitami a zázemím pro semináře, školy, školky i širokou veřejnost, a zároveň aby byl souladnou součástí místa a okolní horské krajiny. Návrh domu obsahuje nově prvky dřevostavby pro zvýšení standardu části pokojů a v podkroví domu je navržen víceúčelový sál, určený pro veškeré aktivity probíhající v kulturním centru.

 

Pro realizaci obou etap je potřeba shromáždit dostatečné finanční prostředky.

 

Dovolujeme si Vás proto oslovit, abyste nám společnými silami pomohli zvelebit projekt, který se vytváří už 19. rokem a který se zároveň neustále vyvíjí. Mnozí jste k nám mnohokrát zavítali či jezdíte opakovaně a podobu centra tím tvořili společně s námi. Za léta péče o toto krásné místo jsme se také naučili především nelpět na představách. Spíše umět věci přijímat tak, jak přicházejí. Proto tedy s pokorou otevíráme tuto veřejnou sbírku na opravu domu, abychom i nadále mohli co nejlépe pečovat o všechny naše příchozí hosty a návštěvníky a mohli příznivě zvýšit i kvalitu pobytů v opravené budově centra.

 

Děkujeme za Vaši laskavou podporu a za účast na spoluvytváření kulturního centra na Rusavě !

 

S poděkováním a úctou

 

Eva, Daniel, Veronika, Tomáš a Krista

 

Tým Centra pod Pardusem, Rusava

Děkujeme za Vaši podporu !

Autoři návrhu: architekti Studia Raketoplán – Radek Vaňáč, Pavel Nalezený, Kristýna Sojka Rejsková, Jan Šefčík.

 

Osvědčení

Krajského úřadu ve Zlíně č. j. KUZL 51861/2023 z 7.6.2023 o konání veřejné sbírky: OSVEDCENI O KONANI VEREJNE SBIRKY 7-6-2023

Forma konání sbírky a číslo účtu

Shromažďování příspěvků na zvláštní bankovní účet vedený u Fio banky, č. účtu:  2202540522/2010

 

mezinárodní platby:

 

IBAN : CZ14 2010 0000 0022 0254 0522

 

SWIFT/BIC : FIOBCZPPXXX

 

Rádi Vám vystavíme potvrzení o přijetí daru, prosím kontaktujte nás.

Účel veřejné sbírky

Shromažďování příspěvků na podporu hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti Oneness o.p.s. podle obecně prospěšných služeb zapsaných ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně: Obecně prospěšnou činností Oneness o.p.s. je vybudování a provoz kulturního centra na adrese Rusava 296, 768 45, jako specifického kulturně terapeutického prostoru v původní horské krajině a poskytování kulturních služeb formou pobytů v tomto centru široké veřejnosti, včetně stravování, za předem stanovených a pro všechny stejných podmínek.