O centru

Centrum Pod Pardusem, Rusava - Hostýn

Kulturní a vzdělávací centrum Oneness o.p.s., RUSAVA 2006 - 2024

"Jest cosi víc než krásného v tom kraji, jest cosi, víc se to cítí, než se říci dá, jest cosi jako svatého. Hledí na nás nejenom malebná krása přírody, uklidňující, očišťující, povznášející, ale dýchá na nás zároveň mravní síla Moravy, utvrzující, posilující, všecku bázeň odnímající. Ta malebná krása přírody je věčná a je všude. I v poušti.

Ta druhá krása nebyla a nebývá všude, jsou kritikové, kteří nad ní ohrnují nosem, ale běda světu bez ní. Bývá jí v něm méně, ale bývá a jest. Ubývá-li jí, nachyluje se národ k pádu." 

z knihy František Táborský - Rusava: život valašské dědiny, 1928

 

Centrum od svého založení v r. 2006 poskytuje specifické kulturně vzdělávací pobyty s tématem „rozpoznání podstaty života a objevení původního životního záměru, jehož projevením a zvládáním se člověk vrací k úctě k životu a souladu s veškerou přírodou“.

 

Obecně prospěšnou činností Oneness o.p.s. je vybudování a provoz kulturního centra na adrese Rusava 296, 768 45, jako specifického kulturně terapeutického prostoru v původní horské krajině a poskytování kulturních služeb formou pobytů v tomto centru široké veřejnosti.

 

 

 

Obsahovou náplní centra je etika a ekologie života - proměna kulturního paradigmatu (vnímání) moderního člověka prostřednictvím rozpoznání harmonické síly přírody a jejích zákonitostí v osobním životě i systému společnosti ( dle registrace o.p.s. ).

 

Cílem je uvolnění vnitřního napětí a uspořádání hodnotových aspektů vědomí takovým způsobem, který se ve vnějším světě projevuje spontánně jako dlouhodobě smysluplný, zdravý a hluboce naplňující život. 

Centrum se specializuje na prožitkové pobyty věnované tzv. hlubinné ekologii a etice života - vnitřnímu vztahu mezi člověkem a přírodou (environmentálním prostředím), které účastníkům umožňují na niterní úrovni prožít základní neoddělitelnost člověka a přírody. Psychologickým efektem takového uvědomění je schopnost prožívat vyvážený a harmonický život, podporující trvale udržitelné životní prostředí.

 

 

Jaký je pravý účel našeho života ?

"Na tuto otázku neexistuje žádná jednoznačná odpověď. Ale pokud si ji celou svou vnitřní opravdovostí položíte, začne se ve vás objevovat pravda o tom, kdo jste, a také způsob, kterým je uvedena do života."
"Svým vědomím, ať si to uvědomujeme či ne, vytváříme a ovlivňujeme vše ... své blízké, přírodu, život a vývoj na Zemi. Co převládá v našich životech ? Přítomnost nebo účelovost ? Jsou to misky vah, a s nimi se mění možnosti lidstva (člověka) i planety."

 

historie: rusava, pod pardusem - přírodní park hostýnské vrchy

"Nejfatálnější je, když se člověk snaží být servilní světu. Protože potom vždy následuje zklamání.
Soulad s tichým hlasem nekonečna mu dává smysl života."

Petar Danov - Svět.

Příroda je nejlepší učebnice, r. 2022

Děkujeme všem, kteří kulturní Centrum Pod Pardusem na Rusavě podpořili a podporují.