EMBODIMENT – plné bytí v těle

Co vám prožitkový seminář přinese?

  • zlepšení pozornosti – schopnost být “tady a teď”
  • zlepšení schopnosti vnímat své tělo a své prožívání
  • zklidnění a zmírnění stresové zátěže
  • uvolnění napětí
  • snížení úzkostných projevů
  • posílení a podporu – tělo jako náš zdroj
  • rozvoj tělesné, emoční a sociální inteligence
  • laskavost vůči sobě, svému tělu a svému prožívání
  • vtělení jako propojení s přírodou i vesmírem
  • posílení k tvořivému vyjádření ve světě

Lektorky : Mgr. Miluška Hazuchová – pohybová terapeutka, ekoterapeutka a ekopedagožka, Mgr. Katka Fojtíková – dramaterapeutka, kraniosakrální terapeutka, průvodkyně tvorbou v přírodě

Kontakt k přihlášení : Mgr. Miluška Hazuchová, www.tanecvnas.cz