Individuální pobyt v centru

V tomto čase vítáme všechny, kteří potřebují nakrátko poodstoupit ze svých „kulis“ a pobýt v přírodě. Můžete odpočívat, být v přírodě, věnovat se vycházkám, oddat se vnějšímu či vnitřnímu mlčení a regeneraci. Příjezd v neděli od 19:00, ukončení ve čtvrtek dopoledne. Více informací rádi sdělíme přes email onenesscentrum@seznam.cz