Metamorfní technika – Jitka Třešňáková

Pobytový prohlubovací kurz, provází Jitka Třešňáková.

Přihlásit se můžete emailem na info@inspirala.cz