Soulad se zdrojem / narovnání se. Provází Daniel a Eva Krejčí