Voda, studánky, hostýnské louky

Příroda v okolí centra

Rusava se nachází v přírodním parku Hostýnské vrchy a celá oblast je bohatá na vzácné chráněné druhy rostlin i živočichů.

V blízkosti centra se nachází Evropsky významná lokalita Hořansko a přírodní památka Hořansko.

Kterýmkoliv směrem od nás se vydáte, budete obklopeni harmonickou krajinou a krásnými výhledy po okolí, kde jsou ještě viditelné stopy dřívějšího hospodaření místních obyvatel a jejich života v krajině.

Program: ŽIVÁ VODA - Poznáváme prameniště „ Pod Pardusem“

Procházka s povídáním o vodě a její životadárné síle. Děti se seznámí s prameništěm, které je v bezprostřední blízkosti centra. Tvoří jej několik pramenů, u jednoho z nich rostou orchideje ( Záhorní). Prameniště zásobuje vodou okolní krajinu i osadníky- majitele chat a také naše centrum, pro které jímáme vodu z jednoho z pramenů. Navštívíme tato místa a během procházky se děti dozví, jak prameniště funguje, na co je citlivé, co jej může ohrozit a jak dbát na to, aby zůstalo i do budoucna zachováno. Změříme vydatnost a teplotu vody z jednotlivých pramenů, spočítáme, kolik vody člověk na den spotřebuje. . Děti se dozvědí, jak centrum hospodaří s vodou, když není napojeno na vodovod ani kanalizaci, co všechno musí být zajištěno, aby byl v tomto ohledu provoz domu soběstačný.

Program : RUSAVSKÝ LES

Děti se seznámí s původní skladbou lesa Hostýnských hor, jak se les postupem času proměňoval a jakým směrem se může jeho vývoj ubírat v budoucnu. Dozvíme se, jak spolu stromy komunikují a jak se dokáží bránit proti škůdcům. Čím se může lesu vrátit rovnováha. Projdeme kolem hlubokých potočních strží, kde rostou velmi staré stromy. Dozvíme se o tom, jaká byla Rusavská krajina dříve a jaká je dnes, o jejích proměnách v čase. Jak ji lidé v současnosti obhospodařují a přitom mohou zachovat její přirozenost a živost.

Program: NAŠE ZAHRADA

Nejprve se děti seznámí se zahradou. Dozvědí se proč a jak jsme postavili jezírka, co je potřeba k tomu, aby takové jezírko vzniklo. Kolik materiálu, práce a času je na něj zapotřebí. Jak se postupně vytvoří samočistící systém v jezírku a kteří živočichové se do něj pak přirozeně nastěhují. Povíme o způsobech pěstování zeleniny i v těchto méně hostinných výškových podmínkách, u lesa, na naší zahradě. Krátce se seznámíme se s bylinami, které na zahradě rostou. Uvaříme si společně čaj z vybraných druhů bylin. V další části zahrady se děti seznámí s kompostováním, jeho smyslem a užitím kompostu pro potřeby zahrady centra. Proč a jak sbíráme dešťovou vodu na zalévání zahrady. Na závěr děti namalují obrázek toho, co se jim na zahradě nejvíce líbilo.