Veřejná sbírka

Veřejná sbírka

Osvědčení

Krajského úřadu ve Zlíně č. j. KUZL 51861/2023 z 7.6.2023 o konání veřejné sbírky: OSVEDCENI O KONANI VEREJNE SBIRKY 7-6-2023

Účel veřejné sbírky:

Shromažďování příspěvků na podporu hlavní činnosti obecně prospěšné společnosti Oneness o.p.s. podle obecně prospěšných služeb zapsaných ve veřejném rejstříku u Krajského soudu v Brně: Obecně prospěšnou činností Oneness o.p.s. je vybudování a provoz kulturního centra na adrese Rusava 296, 768 45, jako specifického kulturně terapeutického prostoru v původní horské krajině a poskytování kulturních služeb formou pobytů v tomto centru široké veřejnosti, včetně stravování, za předem stanovených a pro všechny stejných podmínek.

Forma konání sbírky:

Shromažďování příspěvků na zvláštní bankovní účet vedený u Fio banky, č. účtu:  2202540522/2010

Děkujeme za Vaši podporu !