Škol(k)y

SPECIALIZOVANÉ TVŮRČÍ, MOTIVAČNÍ A OZDRAVNÉ POBYTY PRO DĚTI MŠ A 1. ST. ZŠ

Děti, školy a školky v kulturním centru na Rusavě

DĚTI V PŘÍRODĚ

Centrum bylo vždy vyhledávaným místem dětských pobytů. V této tradici rádi pokračujeme a vytváříme nekomerční a vlídné prostředí uprostřed nádherné přírody, které by děti motivovalo, a kde by se mohly cítit intuitivně bezpečně.

PROGRAMY

Pro děti připravujeme také program, který je provázán s životem v místní krajině a současně s poznáváním různých principů a dějů v přírodě. Nabídku programů najdete níže.

VYBAVENÍ

Školy mohou využít venkovní učebnu, zahradu, hřiště nebo zázemí pro divadlo vybavené podiem, oponou a světelnými reflektory. K dispozici je dataprojektor, promítací plátno, CD a DVD přehrávač, ozvučení, klavír, 10 ks žíněnek.

Programy pro škol(k)y s ekologickou a etickou výchovou

Hostýnské vrchy :  Příroda je nejlepší učebnice

v rámci projektu Příroda - nejlepší učebnice poskytujeme výukové programy EVVO :

 

  • Rusavské prameniště
  • Kamarád les
  • Bylinková čajovna
  • Jak se peče chleba

VÝUKOVÉ PROGRAMY: Kamarád les, Rusavské prameniště, Bio/nebio, O vrbině penízkové.

VÝUKOVÉ PROGRAMY: Jak se peče chleba, Venkovní bylinková čajovna.

Projekt "Příroda - nejlepší učebnice" je spolufinancován Zlínským krajem (2022).

 

Anotace/o projektu :

 

Přírodní park Hostýnské vrchy a Rusava oplývají velkým přírodním bohatstvím. Obsah programů proto vychází z podmínek prostředí, které příroda Hostýnských vrchů nabízí. Na Rusavě jsou bohatá lesní a luční společenství. Lesy, které vznikly přirozenou sukcesí – obnovou, i lesy hospodářské, luční i lesní prameniště a množství vzácných živočichů a rostlin. Najdeme zde sady, remízky, pastviny jako pozůstatky políček, na kterých lidé dříve hospodařili. Nachází se zde také oblast Natura 2000 a chráněná ptačí oblast.

 

Projekt se zabývá současnými ekologickými tématy a vnitřním vztahem mezi člověkem a přírodou. Výukové programy mohou využít školy, školky a rodiny s dětmi, které do kulturního centra přijíždějí na pobyt, ale také děti ze škol z blízkého okolí. Cílem projektu je přispět k poznávání a pochopení dějů v přírodě, jejich vzájemné provázanosti a také k prohloubení přirozené vnímavosti dětí i dospělých.

 

Děti se během terénních vycházek seznámí s reálnými problémy i s tím, co je doposud v přírodě zdravé a vyvážené. Co dělat, či naopak nedělat, aby příroda zůstala do budoucna zachována. Snadněji pak mohou nabyté vědomosti integrovat s tím, co se učí ve škole. Získají prožitky, které se později mohou ukázat jako důležité pro jejich motivace a rozhodování v životě.

 

Pro poznávání a učení není potřeba chodit daleko, příroda je nejlepší učebnice.

 

 

V rámci tohoto projektu jsou poskytovány čtyři výukové programy, realizujeme terénní výpravy a vycházky, tvořivé dílny a přednášky pro děti i dospělé.

 

Cena programu :        80 - 100,- Kč / dítě / osobu.

Délka programu :       2 – 3 hod.

 

Program přizpůsobíme věku dětí (dle předchozí domluvy).

Programy je možné využít v období od dubna do října.

 

Ceny školních pobytů r. 2024

- kalkulace je pro minimální počet 30 dětí

- cena je za pobyt pondělí - pátek

 

  • děti MŠ : 2 860,- Kč
  • děti ZŠ 1. stupeň : 2 860,- Kč

Děti a mládež do 18 let neplatí poplatek z pobytu pro obec.
Doprovodný program je kalkulován individuálně podle rozsahu.

Stravování

Pro školní pobyty vaříme domácí, obvyklou stravu (např. ryby, kuřecí). Večeře většinou dle dohody připravujeme vegetariánské. Pokud budete mít zájem, můžeme do jídelníčku zařadit bezmasé jídlo podle vašeho výběru. Napište nám.

Centrum Pod Pardusem je členem:

Dříve uskutečněné programy

2006 - 2022

Z HISTORIE - hravá forma výukových programů EVVO pro děti z r. 2008 - 2009, s podporou Zlínského kraje. Plakátek zde

 

Ken Robinson: Nastolme revoluci vzdělávání

(zapněte si české titulky)

 

 

Jill Bolte Taylor:  My stroke of insight (Můj okamžik prozření)

(zapněte si české titulky)