Jarní březnové kopce nad námi

Pardus a protější kopec nad Klapinovem

Svatý Hostýn i z protějšího kopce nad Klapinovem

Z Pardusu na protější kopec, z protějšího kopce na Pardus