TŮNĚ PROTI SUCHU V BESKYDECH – aktuální reportáž CNN Prima z 25.10.2020

ODKAZ NA AKTUÁLNÍ REPORTÁŽ CNN PRIMA Z 25.10.2020 :

https://cnn.iprima.cz/porady/hlavni-zpravy/tune-proti-suchu-v-beskydech

.

ODKAZ NA KRÁSNÝ DOKUMENT „ALUNA“ – VYSVĚTLENÍ KOGIŮ O ZÁKLADNÍCH PRINCIPECH SPOJENÍ ČLOVĚKA A PŘÍRODY, KTERÉ KOLOBĚH VODY V KRAJINĚ OVLIVŇUJÍ :

https://www.tarak.cz/aluna/

.

ODKAZ NA REPORTÁŽ TELEVIZE SEZNAM Z 27.9.2020 :

https://www.televizeseznam.cz/video/detail/nejhorsi-sucho-v-cesku-za-500-let-mizeni-vody-z-krajiny-muze-i-za-lokalni-tsunami-64097777

.

.

ODKAZ NA DOKUMENT „ODVODŇOVANIE PEVNÍN = KLIMATICKÁ ZMENA“, Štefan Vaľo, film ocenený festivalom Agrofilm 2015 :

.

Tak, ako dokážeme devastovať krajinu okolo seba, tak jej dokážeme aj pomôcť. Musíme za sebou začať ,,upratovať“, napr. približovacie cesty po ťažbe guľatiny, ktoré už aj tak nepoužijeme, lebo voda ich zeroduje na kameň. My si spravíme do lesa nové a nové cesty, ktoré voda opäť zeroduje na kameň. Pôdu, ktorú voda so sebou odnesie, tam nikdy nevrátime. Upratovať by sme mali aj na poľnohospodárskej pôde, pretože aj tú v dôsledku minimalizácie nákladov hutníme. Zhutnená zem nevpustí dažďovú vodu do pôdy. Voda takúto zem eroduje a úrodná pôda je vyplavovaná už desiatky rokov do oceánov. Polia sa stávajú neúrodné a žiadne hnojenie nám pôdu nenahradí.

.

.

.

.